(Επιστροφή)

Γυμνοί Χαλκοσωλήνες TALOS
 
Υλικό Κατασκευής
Προδιαγραφές
Μηχανικές Ιδιότητες
Σήμανση
Παραγόμενες διαστάσεις
Μεγ. επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας
Τυποποιημένες διαστάσεις
Πιστοποιητικά & Σήματα Ποιότητας
Εγγύηση
Κεντρική διάθεση
 

 

 

 

 

Είναι εύκολοι στην τοποθέτηση, οικονομικοί στην εγκατάσταση, σίγουροι και ασφαλείς στη λειτουργία.

Αντέχουν σε μεγάλες πιέσεις και θερμοκρασίες λειτουργίας.
Είναι απόλυτα στεγανοί και διατηρούν τις φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες
αναλλοίωτες με την πάροδο του χρόνου.

Είναι σταθεροί και αυτοστήρικτοι.
Μοναδικοί με σήμα ποιότητας ΕΛΟΤ.

 

 

Αποξειδωμένος χαλκός Cu 99,9% minimum (Φωσφορούχος Ρ= 0,015% - 0,040% ) CW024A, Cu - DHP.

 

 

EΛΟΤ EN 1057

 

Κορυφή

 

 

 

 
Κατάσταση
προϊόντος
Συμβολισμός
κατά ΕΝ 1057
Φορτίο θραύσης
Ν/mm
Ελάχ. φορτίο θραύσης
Τάση σε 0,2%
Ν/mm
Ενδεικτική τιμή
Επιμήκυνση
Α5%
Ελάχ. επιμήκυνση
Σκληρότητα
Η.V-5
Όρια τιμών Ενδ. τιμή
Μαλακό R-220 220 >60 40

40 - 70

45
Ημίσκληρο R-250 250 >150 30 75 - 100 80
Σκληρό R-290 290 280 3 >100 130

 

Κορυφή

 

 

 

 

 

Κορυφή

 

 

Σκληροί R-290 για συντ. ασφαλείας 4,5
Ημίσκληροι R-250 για συντ. ασφαλείας 4,5
Μαλακοί R-220 για συντ. ασφαλείας 4,5

 

Κορυφή

 

 

 

Ι. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ


Διάμετρος
x πάχος
d x s
(m/m)

Εσωτερική
διάμετρος
d εσωτ.
(mm)

Ονομαστικό
βάρος
χαλκού
(kg/m)

Εξωτερική
επιφάνεια

(m2/m)

Ογκος
πλήρωσης

(I/m)
Συσκευασία
Μορφή

Τεμάχια
ανά δέμα
10 x 0,75  8,5 0,194 0,031 0,057

900
12 x 0,75 10,5 0,236 0,038 0,087 800
15 x 0,80 13,4 0,318 0,047 0,141 600
18 x 0,80 16,4 0,384 0,056 0,211 450
22 x 0,80 20,4 0,474 0,069 0,327 300
22 x 0,90 20,2 0,531 0,069 0,320 300
28 x 0,80 26,4 0,609 0,087 0,547 200
28 x 0,90 26,2 0,682 0,087 0,539 200
35 x 1,00 33,0 0,950 0,110 0,856 100
42 x 1,00 40,0 1,148 0,131 1,256 90
42 x 1,20 39,6 1,368 0,131 1,231 90
54 x 1,00 52,0 1,484 0,170 2,123 60
54 x 1,20 51,6 1,771 0,170 2,090 60
10 x 1,00  8,0 0,252 0,031 0,050

250
12 x 1,00 10,0 0,308 0,038 0,079 400
15 x 1,00 13,0 0,391 0,048 0,133 600
15 x 1,20 12,6 0,463 0,047 0,127 125
18 x 1,00 16,0 0,475 0,056 0,201 450
18 x 1,20 15,6 0,563 0,056 0,191 100
22 x 1,00 22,0 0,587 0,069 0,314 300
22 x 1,50 19,0 0,859 0,069 0,283 80
28 x 1,00 26,0 0,758 0,087 0,531 200
28 x 1,50 25,0 1,111 0,087 0,491 60
35 x 1,50 32,0 1,410 0,110 0,804 50
35 x 2,00 31,0 1,844 0,110 0,754 50
42 x 1,50 39,0 1,700 0,131 1,193 40
42 x 2,00 38,0 2,236 0,131 1,133 40
54 x 2,00 50,0 2,906 0,170 1,962 30
64 x 2,00 60,0 3,467 0,201 2,827 25
76,1 x 2,00 72,1 4,144 0,239 4,083 20
88,9 x 2,00 84,9 4,857 0,279 5,658 15
108 x 2,50 103,0 7,370 0,339 8,328 10

ΙΙ. ΡΟΛΟΙ

11 x 0,75 9,5 0,287 0,034 0,071

50 m 96
15 x 1,00 13,0 0,391 0,047 0,133 50 m 30
18 x 1,00 16,0 0,475 0,056 0,201 25 m 40
22 x 1,00 20,0 0,587 0,069 0,314 25 m 40
18 x 1,50 17,0 0,691 0,056 0,176 25 m 40
22 x 1,50 19,0 0,859 0,069 0,283 25 m 30

 

Κορυφή

 

 

Πιστοποιούνται κατά ISO9001 και έχουν
σήματα ποιότητας ΕΛΟΤ, RAL, BS και NF.

 

Οι χαλκοσωλήνες TALOS συνοδεύονται από επίσημη εργοστασιακή εγγύηση, διαρκείας 30 ετών.
     

 

Κορυφή

 

 

ΕΚΘΕΣΗ:   Κηφισίας 115 Αθήνα
  Τηλ.Κέντρο: 2106923561,2106910734
  Fax: 2106929313
ΑΘΗΝΑ:   Κηφισού 96 Αιγάλεω
  Τηλ.Κέντρο: 2105403111, 2105403212-37-38
  Fax: 2105403236 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:   5ο χιλ. Εθν.Οδού Θεσ/νίκης Αθηνών
  Τηλ.Κέντρο: 2310790401, 2310790419
  Fax: 2310790450
 
Επικοινωνία

Η εταιρεία Προϊόντα Νέα Επικοινωνία Sanitas News
Επενδεδυμένοι Γυμνοί Φυσικού Αερίου Ιατρικών Αερίων
ACR Ημίσκληροι Echotherm Χαλκορροή

 Χαλκοσωλήνες 

 Σιδηροσωλήνες