(Επιστροφή)


 

Προδιαγραφές

Μηχανικά Χαρακτηριστικά

Τυποποιημένες Διαστάσεις
Εγγύηση
Κεντρική Διάθεση

 

 

 

 

 

 

 

EΛΟΤ EN 1057, pr EN 13349
EΛΟΤ EN 1412, DIN 4102 class B.

 

 

 
Κατάσταση
προϊόντος
Συμβολισμός
κατά ΕΝ 1057
Φορτίο θραύσης
Ν/mm
Ελάχ. φορτίο θραύσης
Τάση σε 0,2%
Ν/mm
Ενδεικτική τιμή
Επιμήκυνση
Α5%
Ελάχ. επιμήκυνση
Σκληρότητα
Η.V-5
Όρια τιμών Ενδ. τιμή
Μαλακό R-220 220 >60 40

40 - 70

45
Ημίσκληρο R-250 250 >150 30 75 - 100 80
Σκληρό R-290 290 280 3 >100 130

 

Κορυφή

 

 

  ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ
Διάμετρος
χ πάχος
d x s
(mm)
Εσωτερική
διάμετρος
d εσωτ.
(mm)
Ονομαστικό
βάρος
χαλκού
(kg/m)
Εξωτερική
επιφάνεια
 
(m2/m)
Ογκος
πλήρωσης
 
( l/m)
Συσκευασία
Μορφή Τεμάχια
ανά δέμα

10 x 1,00

8,0

0,252

0,031

0,050

Ευθύ-
γραμμα
μήκη
4μετρα

250

12 x 1,00

10,0

0,308

0,038

0,079

400

15 x 1,20

12,6

0,463

0,047

0,127

125

18 x 1,20

15,6

0,563

0,056

0,191

100

22 x 1,50

19,0

0,859

0,069

0,283

80

28 x 1,50

25,0

1,111

0,087

0,491

60

35 x 2,00

31,0

1,844

0,110

0,754

50

42 x 2,00

38,0

2,236

0,131

1,133

40

54 x 2,00

50,0

2,906

0,170

1,962

30

64 x 2,00

60,0

3,467

0,201

2,827

25

76,1 x 2,00

72,1

4,144

0,239

4,083

20

88,9 x 2,00

84,9

4,857

0,279

5,658

15

108 x 2,50

103,0

7,370

0,339

8,328

10
  
  ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΡΟΛΟΥΣ
Χαλκοσωλήνας
Εξωτ.διάμ.
x πάχος

d x s
(mm)
Ολική
εξωτ.
διάμετρος

D
(mm)
Πίεση
λειτουργίας


P
(Bar)
Όγκος
πλήρωσης
σωλήνα

V
(I/m)
Ονομαστικό
βάρος
χαλκού


(kg/m)
Ελάχιστη
ακτίνα
κάμψης
με το χέρι

(mm)
Ελάχιστη
ακτίνα
κάμψης με
κουρμπαδόρο

(mm)
Συσκευασία
σε ρόλους
μήκους


(m)

15 x 1,20

19 100 0,125 0,463 120 50 25 ή 50

18 x 1,20

23 80 0,191 0,563 145 90 25

22 x 1,50

27 85 0,283 0,853 175 100 25

 

Κορυφή

 

 

 

Οι χαλκοσωλήνες TALOS συνοδεύονται από επίσημη εργοστασιακή εγγύηση, διαρκείας 30 ετών.

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ:   Κηφισίας 115 Αθήνα
  Τηλ.Κέντρο: 2106923561,2106910734
  Fax: 2106929313
ΑΘΗΝΑ:   Κηφισού 96 Αιγάλεω
  Τηλ.Κέντρο: 2105403111, 2105403212-37-38
  Fax: 2105403236 
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:   5ο χιλ. Εθν.Οδού Θεσ/νίκης Αθηνών
  Τηλ.Κέντρο: 2310790401, 2310790419
  Fax: 2310790450
 
Επικοινωνία


Κορυφή


Η εταιρεία Προϊόντα Νέα Επικοινωνία Sanitas News
Επενδεδυμένοι Γυμνοί Φυσικού Αερίου Ιατρικών Αερίων
ACR Ημίσκληροι Echotherm Χαλκορροή

 Χαλκοσωλήνες 

 Σιδηροσωλήνες