Η SANITAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε ιδρύθηκε το 1981,
έχοντας την ευθύνη της κεντρικής διάθεσης των προϊόντων των εταιρειών ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ , ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ .
Η ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει η SANITAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε. στην ελληνική αγορά διασφαλίζεται πολλαπλά, όχι μόνο από το πλήθος των διεθνών πιστοποιητικών και σημάτων ποιότητας που συνοδεύουν κάθε προϊόν, αλλά και από την εγκυρότητα των παραπάνω παραγωγών εταιρειών.

  

Εγκαταστάσεις:
ΑΘΗΝΑ:
SANITAS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Α.Ε
Κηφισού 96 Αιγάλεω 122 41
Τηλ. Επικοινωνίας : 210 54 03 111, Fax: 210 54 03 236
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης - Αθηνών
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 790 401, Fax: 2310 790 450